Categories
Grafik Tasarım

Logo

Günümüzde son zamanlarda amblem kavramı ile karıştırılan logo aslında, ürünleri, hizmetleri veya firmaları birbirinden ayırt edebilmek için oluşturulan ve firmanın kimliği ile bütünleşen bir harf ve simge bütünlüğüdür.

Logo = Logotype

Logo; yalın bir anlatım biçimiyle ele alırsak amblemdeki yazılı kısımdır.

Sitenizde herhangi bir etiketler bulunmadığından şu anda burada görüntülenecek hiçbir şey yok.